Hikaru Hayashi

Hikaru Hayashi. Click to zoom.
Hikaru Hayashi
Also known as
First Work L'île nue Original Motion Picture Soundtrack, Mono Version - EP • 1961
Last Work NHK Taiga Drama Theme Ongaku Zenshuu 1963 - 2017 • 2017
Total Soundtracks 9
Most Popuplar Osamu Tezuka no Sekai

Popular