WORLD OF FINAL FANTASY Original Soundtrack

WORLD OF FINAL FANTASY Original Soundtrack. Front. Click to zoom.
WORLD OF FINAL FANTASY Original Soundtrack
Front
Composed by Hayata Takeda / Kumi Tanioka / Masashi Hamauzu / Nobuo Uematsu / Ryo Shirasawa / Ryo Yamazaki / Ryusuke Fujioka / Shingo Kataoka
Arranged by Atsuko Sawamura / Hayata Takeda / Masashi Hamauzu / Ryo Shirasawa / Ryo Yamazaki / Ryusuke Fujioka / Sachiko Miyano / Shingo Kataoka / Takashi Honda / Taku Sawamura
Published by SQUARE ENIX MUSIC
Release type Game Soundtrack - Official Release
Format 4 CD - 93 tracks
Release date November 02, 2016
Duration 04:02:10
Genres
Rate album!

First-press edition comes in a pearlescent fold-out digipak case and download code (redeemable for use in the Japanese version of the game) for a colisseum ticket to acquire Boko.

WORLD OF FINAL FANTASY MUSIC PRODUCTION

  Composed/Arrangement/Lyric: Masashi Hamauzu (Disc1 Tr.2~22, Disc2 Tr.1~22, Disc3 Tr.27, Disc4 Tr.14,16~20)

  Strings: Koichiro Muroya Strings
  Violin: Koichiro Muroya, Shizuka Kawaguchi, Tetsuo Tsushima, Kota Nagahara, Aya Ito, Ayaka Notomi, Kyoko Ishigame
  Viola: Gentaro Sakaguchi, Saori Oka
  Cello: Masami Horisawa, Takahiro Yuki
  Contrabass: Masashi Kimura
  Flute/Piccolo: Dogen Kinowaki
  Oboe/English Horn: Hidehito Naka
  Clarinet: Hokuto Oka
  Horn: Otohiko Fujita
  Trumpet: Kenichi Tsujimoto
  Trombone: Eijiro Nakagawa
  Violin (Soloist): Hijiri Kuwano, Koichiro Muroya
  Viola (Soloist): Mikiyo Kikuchi
  Cello (Soloist): Masami Horisawa, Takahiro Yuki
  Piano: Benyamin Nuss
  Guitar: Toru Tabei
  Erhu: Jia Pengfang
  Percussion: Ippiqui Takemoto
  Vocal: Niko, Sayuri, Ako, Natsumi, Sayaka, Kanae, Aya

  Recording Engineer: Yutaka Une
  Recording Engineer (for PV): Michio Nakakoshi
  Assistant Engineers: Yota Ishizuka (Sound City), Masakatsu Mizuno (Studio A-tone), Yuri Kurihama (Studio A-tone)
  Musician Coordinator: Tsutomu Satomi (SHANGRI-LA INC.)
  Recording Coordinator: Mina Sakai (MONOMUSIK CO., LTD.)
  Recording Assistant: Kanae Yagi (MONOMUSIK CO., LTD.)
  Recording Studios: Studio A-tone, Sound City

TOSE CO., LTD. MUSIC PRODUCTION (Disc3 Tr.1~27, Disc4 Tr.1~15)

  Original Music Composed by Nobuo Uematsu (Disc 3 Tr.3~5,7,8,11~22,24~27, Disc4 Tr.1~9, 11~14)
  Original Music Composed by Kumi Tanioka (Disc3 Tr.10)

  Sound Director/Music Manipulator: Masato Nakamura
  Composed: Shingo Kataoka (Disc3 Tr.1,6,9,23, Disc4 Tr.10,15), Hayata Takeda (Disc3 Tr.2)
  Arrangement: Shingo Kataoka (Disc3 Tr.1~13,15~27, Disc4 Tr.1~15), Hayata Takeda (Disc3 Tr.10,14~16,26, Disc4 Tr.3), Takashi Honda (Disc3 Tr.3,6)
  BGM Director/Development Project Manager: Kenjiro Kato
  Sound Director: Atsushi Isobe
  Sound Programmer: Yusuke Goto
  Acoustic Guitar: Takashi Honda (Disc3 Tr.3,6,9,25), Daishi Kusuhara (Disc3 Tr.8)
  Electric Guitar: Ichiro Kohmoto (Disc3 Tr.5,12,13,18,20,22,25, Disc4 Tr.7,11), Takashi Honda (Disc3 Tr.25), Kenjiro Kato (Disc3 Tr.25)

Opening: Innocent²

  Vocal/Lyric: Mizuki
  Composed/Arrangement: Ryo Yamazaki
  Strings Arrangement: Sachiko Miyano (SHANGRI-LA INC.)
  Guitar Arrangement/Guitar/Bouzouki: Taku Sawamura (The Ash Grove)
  Piano Arrangement/Piano: Atsuko Sawamura (The Ash Grove)
  Uillean Pipes/Tin Whistle/Low Whistle: Naomi Nakahara
  Bass: Tsuguhito Konno
  Strings: ESS Masters Orchestra
  1st Violin: Tsunehiro Shigyou, Eri Takimura, Kimiko Nakagawa, Ayaka Notomi
  2nd Violin: Mizue Akaike, Hiroko Ota, Koji Suzuki, Anna Otsuka
  Viola: Takahiro Enokido, Taku Koike
  Cello: Takaya Kimura, Toru Hirota
  Recording & Mixing Engineer: Kunihiro Imazeki
  Assistant Recording Engineer: Syunsuke Miyazawa (VICTOR STUDIO)
  Assistant Vocal Recording Engineer: Yuta Tateishi (SHANGRI-LA INC.)
  Recording Engineer [Uillean Pipes/Tin Whistle/Low Whistle]: Yuji Isogawa
  Contractor: Tsutomu Satomi (SHANGRI-LA INC.)

Good Ending: WORLD PARADE

  Vocal: Enna Kros (CV: Kana Hanazawa), Tama (CV: Ayana Taketatsu), Serafie (CV: Eri Kitamura)
  Lyric: Tohki
  Composed/Arrangement: Ryo Shirasawa (noisycroak Co., Ltd)
  Violin: Mari Matsubara
  Vocal Recording Engineer: Yasuhiro Kawagoe (noisycroak Co., Ltd.)
  Violin Recording Engineer: Takuya Komiyama (ONKIO HAUS)
  Supervisor: Ryo Yamazaki

Bad Ending: Silent World

  Vocal: Tama (CV: Ayana Taketatsu)
  Lyric: Tohki
  Composed/Arrangement: Ryusuke Fujioka (noisycroak Co., Ltd.)
  Violin: Mari Matsubara
  Vocal Recording Engineer: Yasuhiro Kawagoe (noisycroak Co., Ltd.)
  Violin Recording Engineer: Takuya Komiyama (ONKIO HAUS)
  Supervisor: Ryo Yamazaki

ORIGINAL SOUNDTRACK CD PRODUCTION

  Mastering Engineer: Yuka Koizumi
  Mastering Studio: Orange
  Art Director: Ryota Nakazona (Masamune Co., Ltd.)
  Designer: Shizuka Miyahara (Masamune Co., Ltd.)
  Package Coordinator: Isao Kobayashi (Sony Music Communications Inc.)
  Director: Kai Ishikawa
  Assistant: Tatsuya Ueno
  Promotion: Akio Shiraishi
  Desk: Ai Nozaki, Keisuke Yoshida, Miki Asano
  Producer: Soshi Yoshida
  Division Executive: Tsuneto Okuno
  Executive Officer: Shinji Hashimoto
  President/Executive Director: Yosuke Matsuda

Special Thanks

  Hideki Sakamoto (noisycroak Co., Ltd.)
  Hidenori Miyanaga
  Ichiro Kohmoto
  Yoshiaki Kimura
  Rie Kawai (WEEKLY FAMITSU)
  Haruka Honma
  Daisuke Komori
  Katsutoshi Kotani (Orange)
  Keiji Kawamori
  Tomohiro Yajima
  Tomohiko Hirano
  Mariko Sato
  Noriko Inoue
  Noriko Ueda
  Yusuke Haruguchi

Album was composed by Hayata Takeda / Kumi Tanioka / Masashi Hamauzu / Nobuo Uematsu / Ryo Shirasawa / Ryo Yamazaki / Ryusuke Fujioka / Shingo Kataoka and was released on November 02, 2016. Soundtrack consists of 93 tracks tracks with duration over more than 4 hours. Album was released by SQUARE ENIX MUSIC.

CD 1

1
Innocent²
03:26
2
World of Grymoire
03:03
3
World of Beauty
02:44
4
Lann's Melody
01:56
5
Reynn's Melody
03:01
6
Happy Melody
01:37
7
World of Nine Wood Hills
04:11
8
Champions' Melody
02:22
9
Labyrinth of Lights
04:17
10
World of Battle
03:04
11
Victory Melody
01:08
12
Refreshing Melody
01:55
13
World of Ice
03:49
14
Anxious Melody
02:29
15
World of the Coliseum
02:38
16
Serious Melody
04:00
17
Exnine Melody
03:13
18
World of Addy
03:36
19
Comical Melody
01:30
20
Labyrinth of Dragons
04:02
21
Desperate Melody
02:09
22
World of Babil
04:30

CD 2

1
Quiet Melody
02:18
2
Prismelody: Snow -F-
02:38
3
Prismelody: Lightning Returns
02:58
4
Mega World of Battle
03:06
5
Mega Mirage Melody
02:48
6
World of Sand
03:28
7
Confrontation Melody
02:50
8
Labyrinth of Dunes
03:14
9
Moonlight Melody
02:05
10
Unhappy Melody
02:37
11
Mad Dash Melody
02:40
12
Joyride Melody
02:55
13
Another World of Battle
02:41
14
League Melody
02:48
15
Spirited Melody
02:13
16
World of Sunshine
03:14
17
Labyrinth of Crystal
02:37
18
Giga World of Battle
02:45
19
World of Airships
02:48
20
World of the Cathedral
03:29
21
Terra World of Battle
03:18
22
Hauyn's Melody
02:26

CD 3

1
Labyrinth of Trees
03:43
2
Labyrinth of Darkness
01:53
3
Prismelody: Town
01:10
4
Prismelody: Castle Cornelia
01:09
5
Prismelody: The Scene of Battle
01:01
6
Labyrinth of War
01:55
7
Prismelody: Eternal Wind
02:19
8
Prismelody: Battle 1
01:06
9
Labyrinth of Ice
02:29
10
Prismelody: Sherlotta
01:39
11
Prismelody: Pirates Ahoy
01:40
12
Prismelody: Clash on the Big Bridge -F-
02:03
13
Prismelody: Clash on the Big Bridge -C-
01:14
14
Prismelody: Clash on the Big Bridge -E-
00:39
15
Prismelody: Chocobo
01:47
16
Prismelody: Library of the Ancients
01:51
17
Prismelody: Battle to the Death
01:52
18
Prismelody: Edgar
01:39
19
Prismelody: Terra
02:35
20
Prismelody: The Decisive Battle
01:37
21
Prismelody: Tifa
02:11
22
Prismelody: Those Who Fight
01:42
23
Labyrinth of Fire
02:30
24
Prismelody: Mako Reactor
02:40
25
Prismelody: Those Who Fight Further
01:54
26
Prismelody: Never Look Back
01:45
27
Prismelody: A Girl Named Shelke
02:41

CD 4

1
Prismelody: Balamb Garden
02:24
2
Prismelody: Don't Be Afraid
01:58
3
Prismelody: Festival of the Hunt
01:53
4
Prismelody: A Fleeting Dream
03:07
5
Prismelody: The Sending
02:36
6
Prismelody: Sunken Shrine
03:52
7
Prismelody: Blitz Off! / Zanarkand
01:43
8
Prismelody: Moogles
01:25
9
Prismelody: Awakening
04:03
10
Tense Melody
02:05
11
Prismelody: Snow -C-
01:55
12
Prismelody: Chocobo / Wishes
02:30
13
Prismelody: Blinded by Light
02:37
14
Prismelody: Vestiges of Time
03:33
15
Regretful Melody
02:08
16
Castle Melody
02:39
17
Ex World of Battle
04:35
18
Last World of Battle
04:35
19
World of Hope
03:03
20
Ending Melody
03:40
21
Silent World
03:45
22
World Parade
04:44
10.11.16

Popular