Musou OROCHI 3 ORIGINAL SOUNDTRACK CD

Musou OROCHI 3 ORIGINAL SOUNDTRACK CD. Front. Click to zoom.
Musou OROCHI 3 ORIGINAL SOUNDTRACK CD
Front
Rate album!

Album was composed by Ayako Toyoda / Hidehisa Nakazono / Hiroaki Takahashi / Ippo Igarashi / Kenji Nakajo / Kensuke Inage / Kosuke Mizukami / Mari Yoshida / MASA / Masako Otsuka / Masato Koike / Miki Fujii / Takashi Yoshida / Yasuhiro Misawa / Yojiro Yoshimatsu / Yosuke Kinoshita and was released on September 27, 2018. Soundtrack consists of tracks with duration over . Album was released by Koei Tecmo Games.

Popular